Skip to main content

LEREN TYPEN

We gebruiken de methode 2Hands4kids, dit is de vernieuwde versie van de typtien. Deze methode is ontstaan vanuit een nood bij kinderen met leerproblemen (DCD, dyslexie, dysorthografie en dysgrafie) om blind te leren typen. Kinderen met vaardigheidsproblemen hebben het moeilijker om hun handen vlot en nauwkeurig te gebruiken in fijn motorische taken, zoals schrijven, knippen, veters strikken of typen. Daarom is het zinvol deze kinderen te leren typen voor uitgebreidere schrijftaken of schrijftaken die heel netjes afgeleverd moeten worden. De lessen kunnen individueel of in groepjes gegeven worden.

Er worden 10 lessen gegeven van 60min.

Kinderen vanaf het derde leerjaar kunnen deze cursus volgen.

Meer informatie op onze TYPTIEN pagina.

lager, secundair, ouder