Skip to main content

LEREN TYPEN

We gebruiken de methode 2Hands4kids, dit is de vernieuwde versie van de typtien. Deze methode is ontstaan vanuit een nood bij kinderen met leerproblemen (DCD, dyslexie, dysorthografie en dysgrafie) om blind te leren typen. Kinderen met vaardigheidsproblemen hebben het moeilijker om hun handen vlot en nauwkeurig te gebruiken in fijn motorische taken, zoals schrijven, knippen, veters strikken of typen. Daarom is het zinvol deze kinderen te leren typen voor uitgebreidere schrijftaken of schrijftaken die heel netjes afgeleverd moeten worden. De lessen kunnen individueel of in groepjes gegeven worden.

Er worden 10 lessen gegeven van 60min.

Kinderen vanaf het derde leerjaar kunnen deze cursus volgen.

Meer informatie op onze TYPTIEN pagina.

OUDERBEGELEIDING - GROEPSCURSUS

Heeft u het gevoel dat u kind niet luistert? Wilt u een positieve gezinssfeer? Voelt u u soms onzeker in uw ouderrol? Dan kunnen deze ouderavonden misschien een meerwaarde bieden. Bij de geboorte krijgen we jammer genoeg geen handleiding, maar samen kunnen we er één creëren voor uw gezin. In de ouderavonden geven wij u inzicht in de invloeden op het gedrag van een kind en geven wij u handvaten om uw oudervaardigheden te versterken. Deze oudercursus worden opgevat als interactieve sessies waarbij ieder zijn eigen inbreng kan doen. Achteraf is er ook de optie om een aantal individuele sessies in te plannen en zo een aantal concrete situaties te bespreken.

Deze ouderavonden zijn voor iedere ouder met een kind van 4 -12 jaar. Wees welkom!

De eerstvolgende cursus gaat door op 20/11 , 4/12 en 18/12 2024 en 15/01/2025 van 9-11u .

Slechts een 6tal plaatsen.

Hoe laat: 9u.00 – 11u.00

De cursus wordt gegeven binnen de conventie van het RIZIV met de psychologen, het honoraria voor deze cursus is dan ook slechts 10€ voor de vier sessies.

OUDERBEGELEIDING - INDIVIDUEEL

In TOL geeft iedere discipline ouderbegeleiding.

Psychologie: veel ouders kampen met gedragsproblemen van hun peuters, kleuters of adolescent. De psychologen van TOL kunnen u hierbij pedagogisch advies aanbieden. Op geregelde tijdstippen worden hierover ook groepstherapieën georganiseerd.

Logopedie: Veel kinderen worden door omstandigheden te weinig blootgesteld aan taal of de taalontwikkeling verloopt anders dan verwacht. De logopedisten van TOL kunnen uw adviezen aanbieden op het vlak van taalstimulering. Ze bieden u handvaten om op dagelijkse basis de communicatie en taalontwikkeling van uw kind te verbeteren. Deze sessies kunnen individueel of een groep plaatsvinden. Als ouder krijg je technieken aangeleerd om taal aan het kind aan te bieden in alledaagse situaties en krijgen de ouders de rol van co-therapeut.