Skip to main content
Onderzoek en therapie

Onze missie

Wij helpen kinderen en volwassenen die in hun leven vastlopen om zelf terug vooruit te geraken. We begeleiden hen deskundig vanuit verschillende disciplines en aan andere professionals die met hen werken bieden we vorming aan. We blijven hen bovendien relevante en vernieuwende tools aanreiken om hun welbevinden, ook op langere termijn te ondersteunen.

Onze waarden

Wetenschappelijk onderbouwd, Zorgvuldig, Ethisch
 • We werken wetenschappelijk onderbouwd
 • Binnen ons team zetten we in op bijscholing en vorming
 • We organiseren een congres om deskundigheidsbevordering niet enkel binnen ons team, maar ook ruimer te faciliteren. We richten ons op professionals.
 • In ons aanbod willen we ook clienten en betrokkenen deskundig maken in het ondersteunen en stimuleren bij de noden van hun naasten. Dit doen we door psychoeducatie en het aanbieden van individuele trainingen en groepsworkshops.
 • Iedereen leeft volgens de deontologische code, wij zijn erkend en lid van onze beroepsvereniging
Jezelf zijn, Discreet, Respect
 • We creëren een omgeving waar je jezelf kan zijn en erop kan vertrouwen dat wat je zegt en doet binnenskamers blijft en je gerespecteerd wordt
 • We respecteren de privacyregelgeving en dragen zorg voor je gegevens.
 • We delen geen informatie met derden zonder jouw toestemming
Direct, Respectvol, Open Benoemen
 • We streven naar een open communicatie, we benoemen de zaken zoals ze zijn op een directe en respectvolle manier in beide richtingen.
 • We maken de doelen samen met jou op
 • We staan open voor feedback en gaan hier constructief mee om
Luisteren, Op maat
 • We luisteren naar je en horen je
 • Ons advies is deskundig en op jouw maat
 • Onderzoek en/of behandeling is afgestemd met jou
 • We zijn er zo kort als mogelijk en zo lang als nodig
 • We maken gebruik van de informatie die jij ons toereikt in overleg met jou
Jou, Deskundigen, Omgeving
 • We werken samen om antwoorden te vinden met jou, met andere deskundigen en met jouw omgeving
 • Wij zijn 1 team, als je bij een collega komt, zal deze op de hoogte zijn van de informatie die nodig is.
Ondersteuning, Ecologisch
 • We geven je de ondersteuning om zelf vooruit te gaan zodat wij op termijn overbodig worden.
 • We bieden nazorg
 • We hebben een lage drempel om indien nodig makkelijk terug bij ons aan te kloppen
 • We verkleinen onze voetafdruk en maken gebruik van lokale leveranciers