Opvoeden heb je niet geleerd

Ouderbegeleiding

In TOL kan men terecht voor advies zowel op het vlak van opvoeden van zijn kinderen als op voor het stimuleren van zijn kinderen op vlak van taal, motoriek…

Zowel voor de ouders van jonge kinderen als voor pubers wordt er in TOL ouderbegeleiding aangeboden. Na onderzoek en mogelijks behandeling van het kind zijn pedagogische adviesgesprekken op vlak van taalstimulering, motorische stimulering of gedragsaanpak aangewezen.
OUDERBEGELEIDING

In TOL geeft iedere discipline ouderbegeleiding.

Psychologie: veel ouders kampen met gedragsproblemen van hun peuters, kleuters of adolescent. De psychologen van TOL kunnen u hierbij pedagogisch advies aanbieden. Op geregelde tijdstippen worden hierover ook groepstherapieën georganiseerd.

Logopedie: Veel kinderen worden door omstandigheden te weinig blootgesteld aan taal of de taalontwikkeling verloopt anders dan verwacht. De logopedisten van TOL kunnen uw adviezen aanbieden op het vlak van taalstimulering. Ze bieden u handvaten om op dagelijkse basis de communicatie en taalontwikkeling van uw kind te verbeteren. Deze sessies kunnen individueel of een groep plaatsvinden. Als ouder krijg je technieken aangeleerd om taal aan het kind aan te bieden in alledaagse situaties en krijgen de ouders de rol van co-therapeut.

Heb je een vraag? Een opmerking?


© TOL. Website door GESELLE.be | Uw privacy