Skip to main content
Opvoeden heb je niet geleerd

Ouderbegeleiding

In TOL kan men terecht voor advies zowel op het vlak van opvoeden van zijn kinderen als op voor het stimuleren van zijn kinderen op vlak van taal, motoriek… Zowel voor de ouders van jonge kinderen als voor pubers wordt er in TOL ouderbegeleiding aangeboden. Na onderzoek en mogelijks behandeling van het kind zijn pedagogische adviesgesprekken op vlak van taalstimulering, motorische stimulering of gedragsaanpak aangewezen.
OUDERBEGELEIDING - GROEPSCURSUS

Heeft u het gevoel dat u kind niet luistert? Wilt u een positieve gezinssfeer? Voelt u u soms onzeker in uw ouderrol? Dan kunnen deze ouderavonden misschien een meerwaarde bieden. Bij de geboorte krijgen we jammer genoeg geen handleiding, maar samen kunnen we er één creëren voor uw gezin. In de ouderavonden geven wij u inzicht in de invloeden op het gedrag van een kind en geven wij u handvaten om uw oudervaardigheden te versterken. Deze oudercursus worden opgevat als interactieve sessies waarbij ieder zijn eigen inbreng kan doen. Achteraf is er ook de optie om een aantal individuele sessies in te plannen en zo een aantal concrete situaties te bespreken.

Deze ouderavonden zijn voor iedere ouder met een kind van 4 -12 jaar. Wees welkom!

De eerstvolgende cursus gaat door op 20/11 , 4/12 en 18/12 2024 en 15/01/2025 van 9-11u .

Slechts een 6tal plaatsen.

Hoe laat: 9u.00 – 11u.00

De cursus wordt gegeven binnen de conventie van het RIZIV met de psychologen, het honoraria voor deze cursus is dan ook slechts 10€ voor de vier sessies.

OUDERBEGELEIDING - INDIVIDUEEL

In TOL geeft iedere discipline ouderbegeleiding.

Psychologie: veel ouders kampen met gedragsproblemen van hun peuters, kleuters of adolescent. De psychologen van TOL kunnen u hierbij pedagogisch advies aanbieden. Op geregelde tijdstippen worden hierover ook groepstherapieën georganiseerd.

Logopedie: Veel kinderen worden door omstandigheden te weinig blootgesteld aan taal of de taalontwikkeling verloopt anders dan verwacht. De logopedisten van TOL kunnen uw adviezen aanbieden op het vlak van taalstimulering. Ze bieden u handvaten om op dagelijkse basis de communicatie en taalontwikkeling van uw kind te verbeteren. Deze sessies kunnen individueel of een groep plaatsvinden. Als ouder krijg je technieken aangeleerd om taal aan het kind aan te bieden in alledaagse situaties en krijgen de ouders de rol van co-therapeut.

Meldt u aan voor de cursus ouderbegeleiding

Aangemeld kind is *
Ik ben *
Gescheiden ouder? *

* = verplicht veld

de informatie over uw huisarts en uw rijksregisternummer dienen we op te vragen volgens de wet van de kwaliteitsvolle praktijkuitvoering van 1-1-2022