Skip to main content
TOL congres

Moeder, waarom leRen wij 2024?

BMCC Brugge

TOL Congres

Het 11de TOL congres Moeder waarom leRen wij? in BMCC Brugge op 4 oktober 2024.

Het TOL congres vindt voor het eerst plaats in het BMCC (Brugs Meeting en Congres Centrum) op 2 min wandelen van het Concertgebouw/’t Zand te Brugge en 15min wandelen van het station Brugge.

Naast het TOL congres kan u ook gratis een Welzijnsmarkt en vakbeurs bezoeken. We verwachten een 100tal standen van firma’s en welzijnsdiensten.

Wilt u deelnemen met uw bedrijf of VZW aan de vakbeurs in de Welzijnsmarkt dan kan u hieronder via het formulier info opvragen.

Ik wil deelnemen aan het congres!

 • Early Bird
  voor 01/07/2024

  160€

 • Gewoon ticket
  Na 01/07/2024

  190€

 • Groepen
  vanaf 10 personen

  10% korting

 • Online only

  110€

Programma

WELKOM

9u00

EMOTIEREGULATIE TRAINEN BIJ KINDEREN EN JONGEREN : WAT IS DE SLEUTEL TOT SUCCES

9u15 - Prof. Dr. L Wante

Emotieregulatie is een hot topic. Zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als vanuit de praktijk wordt emotieregulatie naar voor geschoven als één van de belangrijkste kernmechanismen die het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren beïnvloedt. In deze lezing nemen we het veelzijdig concept van emotieregulatie onder de loep en staan we stil bij do’s en don’ts voor het trainen van emotieregulatie.

OP ZOEK NAAR VOORSPELLERS VAN REKENPROBLEMEN

10u00 - Prof. Dr. B. De Smedt
Welke kenmerken kunnen wijzen op toekomstige moeilijkheden met rekenen en wat zijn de beste voorspellers ervan? In deze lezing bespreek ik het wetenschappelijke onderzoek over rekenspecifieke (getalbegrip), algemene cognitieve (taal en executieve functies), en omgevingsfactoren (thuisomgeving) die hierin een rol kunnen spelen. Ik bekijk hun voorspellende waarde en de mate waarin ze effectief gestimuleerd kunnen worden via (vroegtijdige) interventies.

PAUZE

10u45 - Gelegenheid tot bezoek vakbeurs

KEUZE UIT 5 BREAK OUT ROOMS

11u30

BREAK OUT A : HOE IS HET MET JOU? NODEN VAN JONGEREN DIE SAMENLEVEN MET EEN OUDER MET KANKER

11u30 - Marthe Tulpin, Master klinische psychologie, Doctoraatsonderzoeker UGent
Iedereen kent wel een ouder met kanker. Bijna de helft van de diagnoses wordt gesteld bij mensen tussen de 20 en 64 jaar, een leeftijdsgroep waarin men vaak nog min of meer afhankelijke kinderen heeft. Maar, wie is er voor jongeren die een ouder hebben met kanker? En welk soort steun hebben ze het meest nodig? Vanuit interviews met adolescenten en jongvolwassenen (12 – 26 jaar) die momenteel in deze situatie leven, verschaf ik hier meer inzicht in.

BREAK OUT B : INCLUSIE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS : PRAKTIJKVOORBEELD uit ZWINCOLLEGE OOSTBURG (NEDERLAND)

11u30 - Mirjam Van Heeringen

Het Zwin College te Oostburg werkt samen met het speciaal onderwijs (in België buitengewoon onderwijs type basisaanbod,3,6,7 en 9) en de gemeente Sluis in de Trajectgroep (2015) en Ondersteuningstrajectklas (2021). Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier voortgezet onderwijs een diploma te laten behalen. Met out-of- the- box denken en maatwerk en leren van elkaar kun je veel bereiken!

BREAK OUT C : DCD IN HET ONDERWIJS, WAT ALS JOUW ARMEN EN BENEN NIET DOEN WAT JOUW HOOFD WIL

11u30 - Amy De Roubaix
Voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) is dit een dagelijkse realiteit die vaak tot veel frustraties leidt. Hoewel DCD voornamelijk gekenmerkt wordt door moeilijkheden met de motorische coördinatie, gaat deze stoornis veel verder dan alleen maar wat onhandigheid. Tijdens deze lezing zullen we de complexiteit van DCD belichten en dieper ingaan op de "verborgen" impact die minder vaak wordt besproken. Daarbij zullen we enkele praktische tips en tricks delen die specifiek gericht zijn op de klasomgeving.

BREAK OUT D : ALS GEDRAG HET HAALT VAN DE TAAL’: SOCIAAL-EMOTIONELE PROBLEMEN BIJ JONGEREN MET EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS

11u30 - Eddy Hoste

De impact van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het secundair onderwijs wordt maar al te vaak miskend. In deze lezing zoomen we in op de schoolse en sociaal-emotionele problemen bij jongeren met een TOS. We vertrekken hierbij vanuit een neuropsychologisch denkkader en gaan in op de relatie tussen executieve functies, theory of mind en innerlijke taal.

BREAK OUT E : NIET ENKEL LABELS : ONTDEKKEN, BEGRIJPEN EN ONDERSTEUNEN VAN DUBBEL BIJZONDERE LEERLINGEN

11u30 - dr. Sabine Sypré, dr. Of Psychology, ECHA-specialist in Gifted Education
We verkennen de complexiteit van het identificeren van leer- en ontwikkelingsstoornissen en begaafdheid bij kinderen in het onderwijs. Het risico bestaat immers dat het kind wordt gelabeld met een stoornis, terwijl de begaafdheid over het hoofd wordt gezien. Dit vereist een holistische aanpak die niet alleen de stoornis, maar ook de begaafdheid en omgevingsfactoren in overweging neemt om het volledige potentieel van het kind te realiseren.

LUNCH

12u15

OPENING EERSTE WELZIJNSMARKT DOOR BURGEMEESTER D. DE FAUW

12u30

ASS

14u00 - Prof. Dr. I. Noens

PAARDENBLOEMEN, ORCHIDEEËN EN .. WIE WEET OOK TULPEN. INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN SENSITIVITEIT VOOR DE OMGEVING

14u45 - Prof. P. Bijttebier
In de bijdrage wordt het concept hoogsensiviteit zoals beschreven door Elaine Aron gesitueerd in de bredere literatuur over individuele verschillen in gevoeligheid voor de omgeving en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen tot dusver, met aandacht voor zowel verworven inzichten als nog openstaande vragen. In het bijzonder wordt ook stilgestaan bij de relatie tussen hoogsensitiviteit en persoonlijkheid.

WELZIJN VAN JONGEREN IN EEN UITDAGENDE WERELD

15u15 - Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal Opgroeien

RECEPTIE EN MOGELIJK TOT BEZOEK WELZIJNSMARKT

16u00

EINDE WELZIJNSMARKT

18u00

Inschrijven via EventGoose (snelste optie)

Inschrijven via factuur

 • Early Bird
  voor 01/07/2024

  160€

 • Gewoon ticket
  Na 01/07/2024

  190€

 • Groepen
  vanaf 10 personen

  10% korting

 • Online only

  110€

Facturatie

Contactpersoon facturatie

Deelnemer congres

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Ik ben standhouder en ik wil het congres bijwonen?

Overweegt u te deel te nemen aan het congres met een stand?

We bezorgen u graag bijkomende info na het invullen van onderstaande vragen.

Het invullen van onderstaande verbindt u tot niets.

+32
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Met dank aan