Skip to main content

DYSCALCULIE BIJ LAGERE SCHOOLKINDEREN

Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden, ondanks een normale intelligentie bij het kind. Er is een ernstig en hardnekkig probleem met het aanleren en vlot ophalen en toepassen van rekenkennis. Er is een automatiseringstekort.

OORZAKEN

Ondanks gericht oefenen gaat het kind moeizaam vooruit. Het automatiseren komt niet tot stand. Er is een bewezen samenhang tussen het hebben van dyscalculie en dyslexie. Ook erfelijkheid speelt een belangrijke rol.

KENMERKEN

 • Dyscalculie is een ernstig probleem. het kind behaalt op tests resultaten bij de laagste 10%
 • Dyscalculie is een hardnekkig probleem. Ondanks oefening maakt het kind weinig vooruitgang
 • Dyscalculie kan op elk moment tot uiting komen. Meestal in de lagere school, soms pas in het secundair of op volwassen leeftijd
 • Moeite hebben met het vergelijken van hoeveelheden en kan hoeveelheden niet in één keer overzien
 • Niet vlot kunnen tellen
 • Moeite hebben met het lezen en opschrijven van cijfers en getallen
 • Cijfers op de verkeerde plaats zetten, getallen omkeren
 • De rekenregels niet vlot beheersen en niet tot automatisatie komen, moeite hebben om strategieën te onthouden en toe te passen
 • Moeite hebben met rekentaal
 • Vingertellen
 • Het hebben van een zwak kortetermijngeheugen
 • De problemen nemen toe onder tijdsdruk

lager