Skip to main content

CONCENTRATIE EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN BIJ JONGEREN

In de secundaire school is het zelfstandig presteren van zeer groot belang. De concentratie die gevraagd wordt tijdens de les en het blijven stil zitten is voor sommige kinderen zeer moeilijk. De jongeren met hyperactief gedrag en concentratieproblemen werden mogelijks reeds in de lagere school gedetecteerd. De jongeren die aandachtsproblemen hebben zonder hyperactiviteit kunnen nu nog onvoldoende hun concentratieproblemen compenseren met werken of intelligentie.

Op sociaal vlak worden veel meer interacties verwacht. De eerste intense vriendschappen en liefdes ontstaan maar ook de eerste grote ruzies zowel met vrienden als met ouders. Sommige jongeren beginnen in reactie op die ruzies te liegen, te stelen of zich zeer agressief op te stellen.

HYPERACTIEF GEDRAG EN CONCENTRATIEPROBLEMEN

Het letterwoord ADHD staat voor Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder. ADHD is dus een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

ADHD is een biologische stoornis die wordt gekenmerkt door een concentratietekort (aandachtsstoornissen), impulsiviteit (ze handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn) en/of hyperactiviteit (overactief).
Kinderen en jongeren met ADHD vertonen deze symptomen in wisselende vormen, verhoudingen en ernst. ADHD is een stoornis die vaak reeds tijdens de lagere schoolleeftijd wordt gediagnosticeerd.  

De ADHD vorm zonder hyperactiviteit is een diagnose die veelal pas zeer laat onderkend wordt. De jongere wordt bestempeld als lui en men denkt niet aan een mogelijke ADHD problematiek omdat hij niet hyperactief is.

In de TOL kan je naast het onderzoek ook terecht voor de begeleiding van uw kind of jongere met ADHD. 

AGRESSIE/LIEGEN/STELEN

Voor veel kinderen en jongeren is het moeilijk om hun eigen mening te verkondigen aan ouders. Ze willen protesteren tegen de regels die hen worden opgelegd. Op een aangepaste, directe en beleefde wijze protesteren tegen de regels is voor velen een moeilijke opdracht. Op verbale of non-verbale manier agressief reageren, stelen of liegen zijn frequent indirecte boodschappen van protest aan het ouderlijk gezag. In de TOL gaan we samen met het kind of de jongere na hoe we het protest op een aanvaardbare wijze kunnen uiten en welke oplossing voor dit ongenoegen we kunnen vinden.

secundair