Skip to main content

CONCENTRATIE EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN

Het kind in de lagere school dient veel te verwerken. De grote aanpassing om zelfstandig te presteren kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat men opnieuw begint te bedplassen. De concentratie die voor het eerst gevraagd wordt tijdens de les en het blijven stil zitten is voor sommige kinderen zeer moeilijk. De kinderen met hyperactief gedrag en concentratieproblemen wordt voor het eerst gedetecteerd. Op sociaal vlak worden veel meer interacties verwacht. De eerste boezemvriendschappen ontstaan maar ook de eerste grote ruzies zowel met vrienden als met ouders. Sommige kinderen beginnen te liegen, te stelen of zich zeer agressief op te stellen.

BEDPLASSEN

Veel kinderen hebben problemen met bedplassen. Sommige worden zindelijk op drie jaar en hervallen naar aanleiding van één of andere traumatische gebeurtenis. Voor sommige kinderen lukt het niet om op de normale leeftijd zindelijk te worden en zij blijven soms bedplassen tot 9-10jaar.

Veelal is het bedplassen een gedrag ten gevolge van een emotioneel probleem zoals bvb scheidingsangst.

HYPERACTIEF GEDRAG EN CONCENTRATIEPROBLEMEN

Het letterwoord ADHD staat voor Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder. ADHD is dus een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

ADHD is een biologische stoornis die wordt gekenmerkt door een concentratietekort (aandachtsstoornissen), impulsiviteit (ze handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn) en/of hyperactiviteit (overactief).
Kinderen en jongeren met ADHD vertonen deze symptomen in wisselende vormen, verhoudingen en ernst. ADHD is een stoornis die vaak reeds tijdens de lagere schoolleeftijd wordt gediagnosticeerd.  

In de TOL kan je naast het onderzoek ook terecht voor de begeleiding van uw kind of jongere met ADHD. 

AGRESSIE/LIEGEN/STELEN

Voor veel kinderen en jongeren is het moeilijk om hun eigen mening te verkondigen aan ouders. Ze wil protesteren tegen de regels die hen worden opgelegd. Op een aangepaste, directe en beleefde wijze protesteren tegen de regels is voor velen een moeilijke opdracht. Op verbale of non-verbale manier agressief reageren, stelen of liegen zijn frequent indirecte boodschappen van protest aan het ouderlijk gezag. In de TOL gaan we samen met het kind of de jongere na hoe we het protest op een aanvaardbare wijze kunnen uiten en welke oplossing voor dit ongenoegen we kunnen vinden.

lager