Skip to main content

PROBLEMEN MET ONTLUIKENDE GELETTERDHEID

Het is de fase waarbij kinderen stilaan inzicht krijgen in de functies en structuur van de geschreven taal. Deze fase start al van bij de geboorte en loopt door tot het moment waarop kinderen zelfstandig nieuwe woorden kunnen lezen en spellen. De interesse en motivatie van een kind voor lees- en schrijfvaardigheden wordt sterk door de omgeving beïnvloed.

Kenmerken :

  • heeft een familiale voorgeschiedenis van gesproken of geschreven taalproblemen
  • komt in de thuissituatie weinig in aanraking met geletterdheid
  • heeft geen interesse voor boeken of voorleesactiviteiten
  • gaat nog niet op in doe-alsof spelletjes

Het is belangrijk om de risicosignalen vroegtijdig te signaleren zodat er tijdig hulp geboden kan worden. De behandeling richt zich op het laten opdoen van succeservaringen door het kind. Op die manier wordt geprobeerd emotionele problemen te voorkomen.

kleuter