Skip to main content

DYSLEXIE EN/OF DYSCALCULIE BIJ VOLWASSENEN

Dyslexie (lezen en/of spelling) en/of dyscalculie (rekenen) worden soms pas op latere leeftijd vastgesteld. In de TOL kan met aangepaste tests de diagnose gesteld worden, onafhankelijk van de leeftijd. Op basis van het diagnostisch onderzoek kan een “gemotiveerd verslag” of “attest” worden opgesteld. Aansluitend op het onderzoek behoren het opstellen van aangepaste maatregelen of een therapie eveneens  tot de mogelijkheden.

Dyslexie en dyscalculie wordt in sommige gevallen pas op latere leeftijd ontdekt. Dit bijvoorbeeld wanneer er meer verwacht wordt vanuit de professionele omgeving of een nieuwe opleiding gestart wordt. Soms ontdekken volwassenen het van zichzelf pas op het moment dat hun eigen kind lees- en/of rekenproblemen heeft. In TOL kan met aangepaste tests de diagnose gesteld worden, onafhankelijk van de leeftijd. Op basis van het diagnostisch onderzoek kan een “gemotiveerd verslag” of “attest” worden opgesteld. Aansluitend op het onderzoek behoren het opstellen van aangepaste maatregelen of een therapie eveneens  tot de mogelijkheden. Voor meer uitleg over dyslexie en dyscalculie, zie rubriek “kinderen”.

volwassenen