Skip to main content

AFASIE BIJ VOLWASSENEN

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door een hersenletsel waarbij het spreken, begrijpen, lezen en schrijven verstoord is. Afasie treedt op na een hersenletsel in het taalgebied. Afasie uit zich in verschillende types. Er kan sprake zijn van een motorische afasie (Afasie van Broca), een sensorische afasie (Afasie van Wernicke), een benoemingsafasie of een globale afasie. De taaluitval is bij elk van de types verschillend. Bijna altijd is er na het ontstaan van afasie enig spontaal herstel van de taal. Zelden is dat herstel volledig. De behandeling bestaat eruit om gericht te oefenen van de taal, het aanreiken van andere communicatiekanalen en de familie te betrekken door het geven van informatie en advies.

volwassenen