Skip to main content

AUTISME BIJ VOLWASSENEN

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, communicatie en het verbeeldingsvermogen. Vaak is er ook sprake van een over- of onder gevoeligheid in de zintuiglijke waarneming. Hierdoor kunnen nieuwe problemen zoals bvb angst, slaapproblemen of eetmoeilijkheden, ontstaan.

Diagnosestelling gebeurt aan de hand van een gestructureerd interview waarbij gepeild zal worden naar het ontwikkelingsverloop in de verschillende levensdomeinen. Hiernaast worden ook bijkomende vragenlijsten en/of testen afgenomen. Ook volwassenen kunnen bij een vermoeden van een autismestoornis bij ons terecht.

Naast diagnosestelling bieden wij eveneens begeleiding aan voor kinderen en volwassenen met autisme. Hoewel autisme een blijvend probleem is, kan op een zo constructief mogelijke manier met deze problematiek worden omgegaan. Therapie bestaat voornamelijk uit het verwerven van kennis over autisme (psycho-educatie), het aanleren van bepaalde vaardigheden, en het zo goed mogelijk afstemmen van de omgeving op de persoon met autisme.

volwassenen