Hoe krijg ik mijn waarborg terug

De zomerschool is een gratis initiatief.  We vermoeden dat veel kinderen hieraan willen deelnemen. Het is dan ook belangrijk dat wie deelneemt ook effectief deelneemt. Hiervoor wordt er gewerkt met een waarborg.

Als uw kind iedere dag de school heeft gevolgd dat wordt de waarborg integraal terug over geschreven voor 15 september 2020. 

Afwezigheden dienen gewettigd te worden om alsnog de waarborg terug te krijgen.