Bijwerken van de leertekorten van mijn kind

De therapeuten (logopedisten en psychologen van de TOL) zullen samen met de leerkrachten van Howest de aangeleverde informatie van uw kind bekijken.

Bij de start van de zomerschool wordt een screening verricht door de therapeuten van de TOL. Op die wijze brengen we de leerhiaten van  uw kind zo goed mogelijk in kaart.

Op het einde van de zomerschool vindt een evaluatie en een gesprek met de ouders plaats.

Indien u dit wenst kan er na de zomerscholen gecommuniceerd worden met de leerkracht van uw kind.