ZOMERSCHOLEN organisatie Stad Brugge, Howest en TOL

De zomerscholen zijn een gratis initiatief van TOL, HOWEST en STAD BRUGGE en dit met steun van het ministerie van onderwijs

Het richt zich tot jongeren die school lopen in het lager onderwijs in Groot Brugge

Het vindt plaats gedurende de laatste 14 dagen van augustus van 8u30 tot 15u45 (opvang voor en na is mogelijk)

De scholen zijn gratis (voor- en naschoolse opvang is betalend)

U dient bij inschrijving een waarborg van 50€ te betalen als garantie van uw deelname. Deze waarborg wordt integraal terugbetaald na een volledige deelname aan de zomerschool.  Indien deze waarborg een belemmering is voor deelname, gelieve dit op het inschrijvingsformulier te vermelden.


050.342729  GSM zomerscholen : 0491610336