Therapie

Afhankelijk van de problematiek kan een begeleiding of therapie opgestart worden. De psychotherapie die wij aanbieden is probleemgericht. Zo wordt er ondersteunende psychotherapie, gedragstherapie en cognitieve therapie toegepast. Voor de begeleiding van personen met een trauma kan er ook EMDR therapie toegepast worden.

Indien een medicamenteuze behandeling nodig is, kan u terecht bij de psychiater van uw keuze of  bij één van de psychiaters waar we mee samenwerken.