Dyslexie en/of dyscalculie

Dyslexie (lezen en/of spelling) en/of dyscalculie (rekenen) worden soms pas op latere leeftijd vastgesteld. In de TOL kan met aangepaste tests de diagnose gesteld worden, onafhankelijk van de leeftijd. Op basis van het diagnostisch onderzoek kan een “gemotiveerd verslag” of “attest” worden opgesteld. Aansluitend op het onderzoek behoren het opstellen van aangepaste maatregelen of een therapie eveneens  tot de mogelijkheden.