Diagnostiek

Na een intakegesprek plannen we in overleg met u,  afhankelijk van de problematiek, enkele onderzoeksessies. Deze diagnostische sessies kunnen bestaan uit een persoonlijkheids-, intelligentie-, concentratie, neuropsychologisch-, logopedisch- en/of psychomotorisch onderzoek…   Indien u dat wenst is er mogelijkheid tot overleg met andere betrokkenen (bv. uw partner, artsen, andere hulpverleners, .. ).

Na het onderzoek bespreken we de gegevens intern op het diagnostisch team.  Hierna is er een bespreking met u, waar we tijd maken om de resultaten en adviezen uit te leggen.