Gehoorstoornissen

Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. De logopedist kan  ingeschakeld worden bij de revalidatie na het aanpassen van een hoortoestel, trainen van het spraakafzien (liplezen), begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis, ...