Wij bestaan in 2021 30jaar

Na hun afstuderen hadden Bernard Van Steenkiste en Pol De Meyere een eigen privépraktijk als respectievelijk psycholoog en logopedist. Gezien beiden in hun praktijk werkzaam waren met kinderen met leerstoornissen en hiervoor frequent op elkaars expertise beroep deden ontstond bij hen de gedachte om een gezamenlijke, multidisciplinaire dienst op te richten. Samen met Peter De Vilder, psychomotorisch therapeut, kon na een jaar brainstormen en voorbereiden op 2 april 1991 de TOL van start gaan.

De officiële opening van de TOL vond plaats in aanwezigheid van toenmalig Minister van Onderwijs Daniël Coens. Deze opening viel samen met het begin van het nieuwe schooljaar 1991-1992. De vier lokalen waarmee er aanvankelijk was gestart bleken vrij vlug te klein. In 1993 werd een eigen gebouw aangekocht en ingericht. Dit is de plaats waar nu de TOL is gehuisvest.

In 2017 werd ook TOL Zeeland opgericht. De psychologen van de TOL werken in Zeeland/Nederland in Breskens, Oostburg, Groede en Sluis in samenwerking met plaatselijke logopediste en psychomotrosche therapeuten onder de vlag MOBOS (Multidisciplinair onderzoek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen)

In 2011 verliet Peter De Vilder de dienst

In 2020 verliet Pol De Meyere de dienst

Heden wordt de TOL geleid door Bernard Van Steenkiste en Barbara Delagrange (psychologen) en Aagje Lefevere(Logopedist).

Het team bestaat uit een praktijkmanager/psychologisch consulent, 8 psychologen, 1 sociaal agoog, 3 logopedisten, 2 psychomotorisch therapeuten.

Er is een intense samenwerking met twee kinderpsychiaters en met de psychiaters van het AZ St. Jan.

Ondertussen is de TOL gekend in Vlaanderen als een gespecialiseerde dienst voor onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met Taal-, Ontwikkelings- en Leerstoornissen.