Studiecoaching

Veel leerlingen hebben ernstige studieproblemen bij de overstap naar het secundair en/of naar het hoger onderwijs . De hoeveelheid leerstof, het minder individueel begeleid worden, het zelfstandig werken valt velen zeer zwaar. Ouders willen vaak veel ondersteuning bieden maar ervaren vrij vlug dat dit ofwel niet meer haalbaar is en/of ook niet meer aangewezen is voor de jongere.

In de TOL zijn enkele therapeuten reeds jaren gespecialiseerd in studiecoaching bij jongeren uit het secundair en het hoger onderwijs.

Vertrekkend vanuit hun huidige studiemethodiek wordt de jongere geleerd hoe hij op een efficiëntere wijze de leerstof kan verwerken. Naast het opmaken van een goede studieplanning om vooral de studiemotivatie te verhogen, wordt vooral geleerd hoe men het belangrijkste van een detail kan onderscheiden, schema's maakt, samenvattingen, boomstructuren, mind maps, ezelbruggetjes,… Vakinhoudelijke ondersteuning komt aan bod, maar is steeds gekaderd binnen het leren leren.

Afhankelijk van de ernst van de achterstand komt de jongeren éénmaal of meerder malen 1uur per week naar de studiecoaching.