Psychomotoriek

WAT IS PSYCHOMOTORIEK ?

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. De psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Een kind ontwikkelt zich normaalgezien spelenderwijs. Al bewegend breiden ze de mogelijkheden en vaardigheden van hun spieren, zintuigen en motoriek uit. Soms wordt een vertraagde of afwijkende ontwikkeling bij een kind vastgesteld. De oorzaak kan het gevolg zijn van een aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Een tekort aan motorische ervaring kan aan de basis liggen van het probleem. Soms is er geen aanwijsbare reden.

In de therapie wordt de achterstand van deze kinderen bijgewerkt. Door gericht en spelend te bewegen tijdens een sessie wordt de zintuiglijke en motorische ontwikkeling bevorderd.

 

WIE IS DE PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT?

Wanneer een kind zich afwijkend van zijn leeftijdsgenoten ontwikkelt, valt dit al gauw op. De ouders, de school of andere betrokkenen gaan op zoek naar gerichte hulp. Op doorverwijzing van het CLB of arts komen ze dan bij een psychomotorisch therapeut terecht. Die gaat  door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen na wat het niveau is van het kind wat betreft motoriek, zintuiglijke waarneming en andere basisontwikkelingsvaardigheden. De resultaten worden met de ouders besproken, waarna de therapeut een behandelingsplan opstelt en de behandeling wordt gestart.

 

WAT DOET DE PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT?

De psychomotorisch therapeut behandelt het kind zodat de motorische ontwikkelingsmogelijkheden worden vergroot. Het kind krijgt weer plezier in bewegen op allerlei domeinen. En zo komt de normale spontane ontwikkelingsspiraal weer op gang.