Psychomotoriek

WAT IS PSYCHOMOTORIEK ?

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. De psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Een kind ontwikkelt zich normaalgezien spelenderwijs. Al bewegend breiden ze de mogelijkheden en vaardigheden van hun spieren, zintuigen en motoriek uit. Soms wordt een vertraagde of afwijkende ontwikkeling bij een kind vastgesteld. De oorzaak kan het gevolg zijn van een aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Een tekort aan motorische ervaring kan aan de basis liggen van het probleem. Soms is er geen aanwijsbare reden.

In de therapie wordt de achterstand van deze kinderen bijgewerkt. Door gericht en spelend te bewegen tijdens een sessie wordt de zintuiglijke en motorische ontwikkeling bevorderd.

PSYCHOMOTORIEK IN DE TOL ?

1. Vroege Ontwikkelingsstimulatie

De begeleiding van baby’s en peuters richt zich op de vroege motorische ontwikkeling. Deze ontwikkeling verloopt volgens bepaalde fasen, ook wel motorische mijlpalen genoemd. In elke fase ontwikkelen baby’s specifieke vaardigheden, zoals omrollen, zitten, kruipen, stappen, grijpen,... Deze vaardigheden kunnen vertraagd of verstoord verlopen.

In deze therapie stimuleren we deze ontwikkeling door al spelend  diverse bewegingen en houdingen uit te lokken. Daarnaast besteden we aandacht aan ouderinstructie, zodat u samen met uw baby en/of peuter thuis aan de slag kan.

Mogelijke problemen:

  • Voorkeurshouding, al dan niet met afplatting van de schedel
  • Onvoldoende bewegingsdrang/ ervaring of schouderstabiliteit wat kan leiden tot poepschuiven
  • Vertraagde motorische ontwikkeling, zoals niet komen tot omrollen, zitten, kruipen, stappen,…
  • Prematuur geboren baby’s

Orthopedische problemen zoals klompvoetjes, torticollis,…

2. Ademhalingskinesitherapie

  • Volwassenen: hyperventilatie

We leren correct ademhalen door middel van een buik-, borst-, flankademhaling. Daarnaast leren we technieken om rustig te ademhalen en de ademhaling weer onder controle te krijgen. Dit op basis van relaxatie.

  • Baby's en kinderen autogene drainage

Ademhalingskinesitherapie wordt vaak voorgeschreven bij baby’s en kinderen met vastzittend slijm in de longen of luchtwegen, waardoor er ademhalingsmoeilijkheden kunnen voorkomen door verlaagde longcapaciteit. Vaak is het moeilijk om deze slijmen efficiënt op te hoesten. Door middel van autogene drainage en andere ademhalingstechnieken kan dit slijm geëvacueerd en opgehoest worden vanuit de kleine, diepe longblaasjes.  Verder kan het reinigen van de bovenste luchtwegen via neusspoelingen ook aangeleerd worden om het genezingsproces te bevorderen en nieuwe infecties te voorkomen.

Vaak voorkomende luchtwegenaandoeningen waarbij ademhalingskinesitherapie van toepassing kan zijn: bronchitis, astma, mucoviscidose, RSV, longontsteking, …

3. Leren typen

We gebruiken de methode 2Hands4kids, dit is de vernieuwde versie van de typtien.

Deze methode is ontstaan vanuit een nood bij kinderen met leerproblemen (DCD, dyslexie, dysorthografie en dysgrafie) om blind te leren typen. Kinderen met vaardigheidsproblemen hebben het moeilijker om hun handen vlot en nauwkeurig te gebruiken in fijn motorische taken, zoals schrijven, knippen, veters strikken of typen. Daarom is het zinvol deze kinderen te leren

typen voor uitgebreidere schrijftaken of schrijftaken die heel netjes afgeleverd moeten worden.

De lessen kunnen individueel of in groepjes gegeven worden. Er worden 10 lessen gegeven van 60min. Kinderen vanaf het derde leerjaar kunnen deze cursus volgen.