Psychologie

WAT IS PSYCHOLOGIE ?

Psychologie gaat over menselijk gedrag. Niet alleen over wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook over wat mensen voelen, denken en over hoe ze tot beslissingen komen. De psychologie kijkt naar algemene kenmerken van menselijk gedrag, maar ook naar de verschillen, naar individuen en naar groepen, naar problematisch en normaal gedrag.

WIE IS PSYCHOLOOG ?

Een psycholoog heeft een universitaire opleiding van 5 jaar gevolgd in de psychologische wetenschappen. De titel van psycholoog is beschermd en mag alleen door personen met een universiteitsopleiding gedragen worden (www.psychologencommissie.be). Alle psychologen in de TOL zijn erkend door de psychologencommissie. Deze erkenning kan u zien door het nummer van de psychologencommissie dat vermeld is bij hun titel.

WAT DOET EEN PSYCHOLOOG ?

Een psycholoog probeert via spel, testing, observatie, gesprekken met ouders, vragenlijsten en indien nodig gesprekken met de leerkrachten, de emotionele problemen en/of gedragsproblemen en/of relationele problemen en/of studieproblemen in kaart te brengen. In tweede instantie wordt samen met de jongere en de ouders gezocht naar middelen om de problemen te verhelpen.

Bij volwassenen verkent de psycholoog in een eerste gesprek de kenmerken van het probleem. Er wordt stilgestaan bij de effectiviteit van eventueel eerdere behandelingen en er wordt samen een behandelplan opgesteld.