kinder- en jeugdpsychiater

In het kader van sommige problematieken is een onderzoek en/of behandeling door een kinder- en jeugdpsychiater noodzakelijk. Dokter Magali Coudeville maakt deel uit van het TOL-team.  Een afspraak met de kinderpsychiater is pas mogelijk nadat het TOL-team het kind onderzocht heeft en een afspraak noodzakelijk acht.  Indien u alleen een afspraak wenst met de kinderpsychiater dan neemt u met haar rechtstreeks contact.

De kinder- en jeugdpsychiater doet aan diagnostisch onderzoek in het kader van vermoeden van ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, etc. Verder zal de kinder- en jeugdpsychiater ook medicatie opvolgen en handelingsplannen mee opstellen. Er is ook overleg met de scholen en derden zo nodig. Na een intake volgen er een aantal gesprekken met het kind, eventueel een schoolobservatie en een ontwikkelingsanamnese met de ouders. De onderzoeksresultaten worden dan in een adviesgesprek besproken en een verdere aanpak wordt uitgestippeld. De onderzoeken die door de andere teamleden gebeurden worden eveneens in dit onderzoek geïntegreerd en geïnterpreteerd.