COVID-19 Maatregelen

Gezien het beleid van de overheid om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, nemen we de volgende maatregelen in overeenstemming met de desbetreffende beroepsverenigingen:

 

Logopedische sessies:

Logopedische behandelingen en/of onderzoeken via tele-logopedie zijn momenteel niet wettelijk geregeld en worden niet voorzien of terugbetaald in de nomenclatuur. Wij houden ons als logopedist aan de wettelijke richtlijnen die momenteel gelden en tele-logopedie niet toelaten. Enkel bespreking of advies i.v.m. de logopedie kan via telefoon of een veilige videoverbinding doorgaan. Contacteer hiervoor uw logopedist die de mogelijkheden met u zal bespreken.

Psychomotorische sessies:

De beroepsvereniging van de kinesisten geeft aan dat enkel de levensnoodzakelijke behandelingen mogen uitgevoerd worden. Bijgevolg moeten alle psychomotorische behandelingen uitgesteld worden tot na deze corona-periode.

Psychologische sessies:

We zetten al de psychologische sessies zoveel mogelijk verder via videobellen (skype, whatsapp, zoom of whereby) of telefonisch.

Heeft u een therapie die ingepland is:

In overleg met uw therapeut wordt samen bekeken hoe de therapie best verdergezet of tijdelijk onderbroken kan worden. Naast (video-)bellen bieden we ook de mogelijkheid om via het minddistrictplatform online modules, dagboeken en trainingen op te starten. Voor meer info over reeds ingeplande therapieën bij de psycholoog, kan u bij uw therapeut terecht.  

Heeft u een onderzoek dat ingepland is:

Afhankelijk van het soort onderzoek wordt in onze teamvergadering bekeken of hier ook een deel van online kan doorgaan. We overleggen de mogelijkheden met u.

Algemene afspraken:

Heeft u een onderzoek afgerond en wacht u op de bespreking van de onderzoeks-resultaten:

Deze bespreking kan via videobellen doorgaan. We nemen contact met u op om dit concreet te plannen.

Staat u op de wachtlijst voor opstart onderzoek of therapie:

We contacteren u zo spoedig mogelijk en excuseren ons alvast voor het oplopen van de wachttijd.

 

Op deze wijze willen we graag onze zorg voor u verderzetten.

Indien u nog vragen heeft kan u ons bereiken op 050.342729 of op info@tol.be

Veel sterkte in deze verwarrende periode!

Team TOL